Zelmer 29Z017 manual

Zelmer 29Z017
6.6 · 3
PDF manual
 · 36 pages
English
manualZelmer 29Z017
1–4
CZ

SK HU

PL
PL
RU

Instrukcja użytkowania

Kuchenka mikrofalowa

ZELMER 29Z017

Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba

ZELMER 29Z017

Kezelési utasítás

Mikrohullámú sütő

ZELMER 29Z017

Návod na použitie

Mikrovlná rúra

ZELMER 29Z017

Инструкция по эксплуатации

Микроволновая печь

ZELMER 29Z017

Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników
produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów rmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane spe-
cjalnie dla tego produktu.
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który
znajduje się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii
mikrofal ..................................................................................................... 1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 1
Instalacja ..................................................................................................2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 2
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 2
Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Wymogi norm ........................................................................................... 3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki .....................................................................................3
Montaż szklanego talerza obrotowego ...................................................... 4
Panel sterowania ...................................................................................... 4
Włączanie kuchenki .................................................................................. 4
Gotowanie mikrofalowe ............................................................................4
Rozmrażanie ............................................................................................ 4
Grill ...........................................................................................................4
Gotowanie kombinacyjne ......................................................................... 4
Zakończenie pracy kuchenki ....................................................................4
Ekologia – zadbajmy o środowisko .......................................................... 4
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych
zasad bezpieczeństwa, między innymi:
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prą-
dem elektrycznym, pożaru, obrażeń lub narażenia na działanie ener-
gii mikrofal przestrzegaj zasad:
1. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domo-
wego.
2. Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego
230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
RO

Instrucţiuni de folosire

Cuptor cu microunde

ZELMER 29Z017

BG

Инструкция за експлоатация

Микровълнова печка

ZELMER 29Z017

UA

Інструкція з експлуатації

Мікрохвильова піч

ZELMER 29Z017

EN

User manual

Microwave oven

ZELMER 29Z017

5–8 9–12 13–16 17–20

21–24 25–28 29–32 33–36

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalo-
wym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie mo-
dykować mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią
kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się
brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
„spaczenia”.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przepro-
wadzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.

View the manual for the Zelmer 29Z017 here, for free. This user manual comes under the category microwaves and has been rated by 3 people with an average of a 6.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zelmer 29Z017? Ask your question here

Got a question?

Do you have a question about the Zelmer and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Zelmer owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Zelmer
29Z017 | 29Z017
microwave
5900215012407
English
Manual (PDF)
Weight & dimensions
Width440 mm
Depth340 mm
Height258 mm
Features
Interior capacity17 L
Control typeRotary
Microwave power700 W
Grill power900 W
Built-in display
Product colourWhite
Integrated clock
Cooking functions & programs
Grill
Defrost function
Reheat function
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Zelmer 29Z017 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results